Strona głównaMarketingKorzyści płynące z coaching i mentoringu

Korzyści płynące z coaching i mentoringu

Coaching i mentoring pomagają w pracy nad sobą i wspomagają rozwój. Są świetnymi metodami, dzięki którymi w można osiągnąć założone cele, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Co to jest coaching?

Coaching jest metodą rozwoju osobistego. Coach wykorzystując swoje umiejętności, techniki i narzędzia odnajduje i wyzwala potencjał w swoim kliencie. Pomaga w znalezieniu właściwej drogi do celu. Motywuje, a także podpowiada, jakie narzędzia mogą pomóc w pracy nad sobą i rozwijaniu ukrytego potencjału.

Jakie korzyści daje coaching?

Korzystając z usług coacha można osiągnąć wiele celów, zarówno osobistych jak i zawodowych. Można do nich zaliczyć:

 • Zoptymalizowanie procesów zarządzania
 • Wzrost rentowności przedsięwzięć organizacji
 • Skrócenie procesu podejmowania decyzji
 • Zdolność do autorefleksji
 • Wzrost wydajności w pracy
 • Osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • Zwiększenie motywacji
 • Lepsza organizacja pracy
 • Efektywniejsze zarządzanie czasem
 • Umiejętność wzięcia odpowiedzialności za własne czyny
 • Poszerzenie swoich horyzontów

Czym jest mentoring?

Mentoring jest metodą szkolenia oraz adaptacji pracownika do firmy. Mentor przekazuje swojemu podopiecznemu wiedzę związaną z wykonywaną pracą oraz wspiera w rozwiązywaniu problemów napotkanych podczas pracy. Planuje i monitoruje postępy, a dodatkowo zachęca i motywuje do pracy. Relacja pomiędzy mentorem i podopiecznym powinna być partnerska, opierać się na przyjaźni, zrozumieniu i zaufaniu, ale z zachowaniem profesjonalizmu.

Jakie korzyści płyną z mentoringu?

 • Pomoc w rozwoju swoich mocnych stron
 • Pomoc w przezwyciężeniu słabości
 • Możliwość pozyskania nowej wiedzy i umiejętności
 • Możliwość prezentacji nowych pomysłów i sposobów myślenia

Dzięki mentoringowi w firmie zostają inicjowane pożądane postawy i zachowania, następuje wzrost kompetencji przywódczych menedżerów, a także poprawa motywacji, wydajności i wzrost morale pracowników.

Mentor zyskuje uznanie wśród pracowników i doskonali swój samorozwój. Dodatkowo ma szanse na zaproponowanie swoich pomysłów i rozwiązań.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne